دوستان عزیز کلاس شهید بهشتی ، یکی از برنامه های یگان ما برای ارتقا و بهبود نمرات و رتبه ها برگزاری آزمون های مختلف در کلاس است. این آزمون ها به صورت شفاهی و کتبی برگزار میشود. 

لذا خواهشمندیم هر جلسه برای برگزاری آزمون آماده باشید. 


در پناه حق موفق و پیروز باشید ، یا علی