بحمد الله اولین آزمون تشریحی و تستی با همت همه دانش آموزان و مخصوصا آقای بهنیا متقیان ( مدیر آزمون ها )

و آقای علیرضا احمدی صابردوست (مدیر بانک سوالات)برگزار گردید. 

نفرات برتر این آزمون ها در وبلاگ کلاس شهید بهشتی قرار داده می شود. 

نفرات برتر آزمون تشریحی (٩٤/٢٦/١٠):

آقای آرمین علی نژاد (نمره کامل) 

آقای پیمان فراهانی  (نمره کامل) 

آقای سید آروین امیری (نمره کامل) 

آقای محمّد مبرهن قدوسی (نمره کامل) 

آقای نوشاد مسعودی  (نمره کامل) 

آقای امیر سالار صفایی (نمره کامل) 

آقای علیرضا احمدی صابردوست  (نمره کامل) 

آقای امیرعلی شهبازی  (نمره کامل) 

آقای بهنیا متقیان (نمره کامل) 

آقای پویا طالعی (نمره کامل) 


نفرات برتر آزمون تستی(٩٤/٢٦/١٠):

آقای امیرعلی شهبازی(نمره کامل) 

آقای امیرعلی دهقانی(نمره کامل) 

آقای آرمین علی نژاد(نمره کامل) 

آقای محمد مبرهن قدوسی(نمره کامل) 

آقای مسعود بدری(نمره کامل) 

آقای کیارش چهل امیرانی(نمره کامل) 

آقای محمد جواد کرمی(نمره کامل) 

آقای بهنیا متقیان(نمره کامل) 

آقای پویا طالعی(نمره کامل) 

آقای پیمان فراهانی(نمره کامل)