رتبه ی یک کلاس شهید بهشتی در آزمون جامع دوم


Rating of a martyr Beheshti class II exams